Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 59/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01 czerwca 2007 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Festynu Parafialnego z okazji Dnia Matki i Dziecka.
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 60/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 04 czerwca 2007 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 czerwca 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych przy amfiteatrze na Kamiennej Górze z okazji obchodów Dni Lubania.
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 62/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 czerwca 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne.
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy „ Podinspektor w Wydziale Techniczno – Inwestycyjnym Urzędu Miasta Lubań”
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy „Podinspektor ds. finansowo- księgowych w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Lubań”
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy „Podinspektor ds. integracji europejskiej i pozyskiwania funduszy unijnych” Urzędu Miasta Lubań
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 66/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 14 czerwca 2007 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań położonej w Lubaniu, stanowiącej działkę gruntu nr 16/3, Obr. IV, AM 5 o powierzchni 4.075 m2;
 20.06.2007 Zarządzenie Nr 67/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 68/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 69/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 20 czerwca 2007 roku, na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Lubań położonej w Lubaniu, stanowiącej działkę gruntu nr 9, Obr. I, AM 3 o powierzchni 5.310 m2;
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie: przyznania odszkodowania pieniężnego za przejętą na własność Gminy Miejskiej nieruchomość przeznaczoną pod drogę.
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie: zmiany treści Księgi Jakości wprowadzonej zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubań nr 1/2005 z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia Księgi Jakości i Polityki Jakości.
 24.07.2009 Zarządzenie nr 73/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2007 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Starolubańskiej.
 24.07.2009 Zarządzenie Nr 75/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań ,przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1208

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia