Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 02.03.2007 Zarządzenie Nr 25/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 29 marca 2007 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 2.
 05.03.2007 Zarządzenie nr 24/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2007 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2007 rok
 01.03.2007 Zarządzenie nr 23/2007 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Premiowania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Lubań na stanowiskach obsługi.
 22.02.2007 Zarządzenie Nr 22/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 23.02.2007 Zarządzenie Nr 21/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert.
 26.02.2007 Zarządzenie Nr 20/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lutego 2007 roku w sprawie: ustalenia składu Komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 22 lutego 2007 roku, na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej przy ul. Osiedle Fabryczna działki od Nr 11/10 do Nr 11/15 (Obręb I, AM 10), oraz przy ul. Polnej działka Nr 25/8, 25/9 (Obręb V, AM 4);
 20.02.2007 Zarządzenie nr 19/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: umorzenia wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań
 15.02.2007 Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej.
 16.02.2007 Zarządzenie Nr 17/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu , nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Rzemieślniczej.
 16.02.2007 Zarządzenie Nr 16/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego.
 20.02.2007 Zarządzenie Nr 15/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Gazowej.
 12.02.2007 Zarządzenie Nr 14/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: wrażenia zgody na komercyjne wykorzystywanie nazwy „Lubań”
 14.02.2007 Zarządzenie Nr 13/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 lutego 2007 roku w sprawie: wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego
 09.02.2007 Zarządzenie Nr 12/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 lutego 2007 W sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2007 rok
 08.02.2007 Zarządzenie Nr 11/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 05 lutego 2007 roku w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1126

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia