Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 06.02.2007 Zarządzenie Nr 10/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31.01.2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.01.2007r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań.
 30.01.2007 Zarządzenie Nr 9/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 24 stycznia 2007 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań , położonej w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego, stanowiącej działkę nr 3/11 (Obr. II, AM 13);
 05.02.2007 Zarządzenie Nr 8/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 02.02.2007 Zarządzenie nr 7/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 stycznia 2007 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 01.02.2007 Zarządzenie Nr 6/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 13 lutego 2007 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem budynków, położonej w Lubaniu przy ul. Staszica 1A
 18.01.2007 Zarządzenie Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
 17.01.2007 Zarządzenie Nr 4/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości nie zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy, stanowiącej mienie komunalne.
 16.01.2007 Zarządzenie Nr 3/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12.01.2007r. w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań.
 15.01.2007 Zarządzenie Nr 02/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 stycznia 2007r. w sprawie: przekazania Zakładom Budżetowym środków trwałych
 11.01.2007 Zarządzenie Nr 1/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 stycznia 2007r. w sprawie prawa pierwokupu
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1154

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia