Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 22.07.2009 Zarządzenie nr 106/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2006 roku W sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lubań za I półrocze 2006 roku
 22.07.2009 Zarządzenie nr 105/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2006 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok
 22.07.2009 Zarządzenie Nr 104/06 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lubań
 22.07.2009 Zarządzenie Nr 103 /2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
 22.07.2009 Zarządzenie Nr 102/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 sierpnia 2006 r. W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 22.07.2009 Zarządzenie nr 101/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 sierpnia 2006 roku W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych podczas Międzynarodowego Zlotu Samochodów I Motocykli Amerykańskich USA SHOW 2006
 22.07.2009 Zarządzenie Nr 100/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 sierpnia 2006 roku W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na dostawie sprzętu komputerowego do Urzędu Miasta Lubań
 22.07.2009 Zarządzenie nr 99 /2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie: powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek powodzi na terenie Miasta Lubań
 22.07.2009 Zarządzenie Nr 98/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2006 roku W sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 14 września 2006 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne, położony w Lubaniu w budynku przy ul. Tkackiej 8
 22.07.2009 Zarządzenie Nr 97/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2006 roku W sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 14 września 2006 roku, pierwsze przetargi ustne nieograniczony na zbycie lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne, położone w Lubaniu w budynku przy ul. Robotniczej 11
 22.07.2009 Zarządzenie Nr 96/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2006 r. W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 22.07.2009 Zarządzenie Nr 95/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2006 r. W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 22.07.2009 Zarządzenie Nr 94/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 sierpnia 2006 r. W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 22.07.2009 Zarządzenie Nr 93/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 sierpnia 2006r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.09.2004r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.
 21.07.2009 Zarządzenie Nr 92/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07 sierpnia 2006 roku W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydatów na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1172

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia