Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 14.07.2006 Zarządzenie Nr 76/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2006 roku W sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 4 lipca 2006 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu przy ulicy Kazimierza Wielkiego, stanowiącej działkę nr 27/2 (Obr. II, AM 18)
 09.08.2006 Zarządzenie nr 75 / 2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2006 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok
 09.08.2006 Zarządzenie nr 74/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2006 roku W sprawie: zmiany zarządzenia nr 44/2006 z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na obsługę bankową budżetu Gminy Miejskiej Lubań i jej jednostek organizacyjnych.
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 73/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 czerwca 2006 roku W sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu , na zbycie nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Esperantystów
 20.07.2006 Zarządzenie Nr 72/2006 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań
 28.06.2006 Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 czerwca 2006 roku W sprawie: nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości zabudowanej od Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami Polskich Kolei Państwowych S.A. Zakład we Wrocławiu
 27.06.2006 Zarządzenie Nr 70/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 czerwca 2006 roku W sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej za rok ............ dyrektorom jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną
 19.07.2006 Zarządzenie Nr 69/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 czerwca 2006 roku W sprawie: wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Miasta Lubań Polityki Bezpieczeństwa
 19.07.2006 Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 czerwca 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 67/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 czerwca 2006 roku W sprawie: ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii, dokumentu przetworzonego oraz dokumentu na nośnikach elektronicznych
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 czerwca 2006 roku W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych na Kamiennej Górze z okazji obchodów Dni Lubania „Lawa 2006”
 14.07.2006 Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 czerwca 2006 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań Nr 2/2005 z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie przyjęcia procesów operacyjnych i procedur systemowych w Urzędzie Miasta Lubań
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 czerwca 2006 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 22/2003 z 25 lutego 2003 roku w sprawie planu kont dla budżetu miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera
 27.06.2006 Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 czerwca 2006 roku W sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 62/2006 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 9 czerwiec 2006 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 22/2003 z 25 lutego 2003 roku w sprawie planu kont dla budżetu miasta oraz zakładowego planu kont jednostki oraz zasad obiegu dokumentów księgowych przy użyciu komputera
 19.06.2006 Zarządzenie Nr 61/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2006 roku W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 19.06.2006 Zarządzenie Nr 60/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2006 roku W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 19.06.2006 Zarządzenie Nr 59/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2006 roku W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 19.06.2006 Zarządzenie Nr 58/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2006 roku W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 19.06.2006 Zarządzenie Nr 57/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 czerwca 2006 roku W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1879

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia