Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.07.2009 Zarządzenie Nr 193/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 192/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 listopada 2005r. W sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 44/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne lub stanowiących nieruchomości rolne, będących w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 191/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 190/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 listopada 2005 roku W sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Miasta Lubań
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 189/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany umowy użyczenia Nr RGG-7224-2/2/2000 z dnia 3 kwietnia 2000 roku
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 188/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 listopada 2005 roku w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu, nieruchomości nie zabudowanych, położonych w Lubaniu, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 187/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 listopada 2005 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 186/05 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 17 listopad 2005r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 185/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 78/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 maja 2005 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy z równoczesnym przeniesieniem własności obiektu budowlanego
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 184/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie: przyjęcia projektu budżetu miasta Lubań na 2006 rok
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 183/05 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej i przeciwpowodziowego znajdującego się w magazynie OC Urzędu Miasta Lubań.
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 182/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie: powołania zespołu do opracowania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubań
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 181/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 180/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 listopada 2005 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 179/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 listopada 2005 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urzędzie Miasta Lubań według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 178/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 listopada 2005 roku W sprawie: przekazania w formie aportu na rzecz Lubańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Lubań Sp. z o.o. udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Skalniczej 2
 20.07.2009 Zarządzenie NR 177/05 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 listopada 2005 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 176/05 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 175/05 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 20.07.2009 Zarządzenie Nr 174/05 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1881

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia