Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 52/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 marca 2005 roku W sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 51/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 marca 2005 roku W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok
 17.07.2009 Zarządzenie nr 50/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie: odmowy umorzenia zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 17.07.2009 Zarządzenie nr 49a/05 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marzec 2005 roku w sprawie: rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych.
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 49/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2005 roku W sprawie prawa pierwokupu
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 48/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2005 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 47/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 marca 2005 roku W sprawie ogłoszenia rokowań na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej 16 (Obręb III, AM 3, działka Nr 87 o powierzchni 103 m2), nieruchomości niezabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej, stanowiącej działkę nr 88/7, Obręb III, AM 3 o powierzchni 92 m2, oraz powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 46/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 marca 2005 roku W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 45/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 marca 2005 roku W sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 44/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 marca 2005 roku W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 43/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 marca 2005 roku W sprawie ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 19 kwietnia 2005 roku, na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu przy ulicy Osiedle Fabryczna, stanowiącej działkę nr 11/9 (Obr. I, AM 10)
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 42/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 marca 2005 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego ograniczonego
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 41/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 marca 2005 roku W sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 40/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 marca 2005 roku W sprawie zmiany budżetu miasta Lubań na 2005 rok
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 39/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 marca 2005 roku W sprawie ustalenia zasad wzajemnych rozliczeń pomiędzy Urzędem Miasta Lubań a Gospodarstwem Pomocniczym Urzędu Miasta Agencja Rozwoju Miasta w Lubaniu
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 38/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 marca 2005 roku W sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Lubań
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 37/2005 Zarządzenie Nr 37/2005 z dnia 1 marca 2005 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 36/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 marca 2005 roku W sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 35/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 marca 2005 roku W sprawie wniesienia aportu na rzecz Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Mickiewicza 1a następujących środków trwałych: -sieć wodociągowa wraz z przyłączami wody w ulicy Moniuszki w Lubaniu, - sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Moniuszki w Lubaniu.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1410

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia