Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 18/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2005 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 17/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2005 roku W sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 16/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 stycznia 2005 roku W sprawie: umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległego czynszu i opłat komunalnych
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 15/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 stycznia 2005 roku W sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców w Urzędzie Miasta Lubań
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 14/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 stycznia 2005 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 13/2005 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 14 stycznia 2005 roku W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Lubań na 2005 rok
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 12/2005 Burmistrz Miasta Lubań z dnia 14 stycznia 2005 roku W sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2005 rok
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 stycznia 2005 roku W sprawie zmiany tabeli normach przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników obsługi Urzędu Miasta Lubań
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 10/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 stycznia 2005 roku W sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Kierownika Administracji Budynków Komunalnych Nr 2 w Lubaniu
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 9/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2005 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 8/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2005 roku W sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 11 lutego 2005 roku, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, położonych w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej 16, stanowiących działki nr 87 i 88/7 (Obr. III, AM 3)
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 7/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2005 roku W sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonych w Lubaniu przy ulicy Wrocławskiej
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 6/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 stycznia 2005 roku W sprawie prawa pierwokupu
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 5/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 stycznia 2005 roku W sprawie przyjęcia wzoru ankiety oceniającej poziom pracy pracowników Urzędu Miasta Lubań oraz ankiety dotyczącej oceny pracy Urzędu Miasta Lubań
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 4/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 stycznia 2005 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 3/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 stycznia 2005 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 2/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 stycznia 2005 roku W sprawie przyjęcia procesów operacyjnych i procedur systemowych w Urzędzie Miasta Lubań
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 1/2005 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 stycznia 2005 roku W sprawie przyjęcia Księgi Jakości i Polityki Jakości w Urzędzie Miasta Lubań
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1270

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia