Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.07.2009 Zarządzenie nr 101/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Miejskiej Lubań na 2010 rok
 25.09.2009 Zarządzenie nr 100/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2009 rok
 29.07.2009 GGNiR-0151... Zarządzenie nr 99/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej wytypowanej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Rzemieślniczej.
 28.09.2009 Zarządzenie nr 98 /2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubań za I półrocze 2009 roku
 14.10.2009 Zarządzenie Nr 97/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 lipca 2009rw sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na PRZEBUDOWĘ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI KAMIENNEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI ULICY RYNEK W LUBANIU, ZAGOSPODAROWANIE TERENU POMIĘDZY ULICAMI: RYNEK – BRACKA – WĄSKA – SPÓŁDZIELCZA W LUBANIU (PRZY RATUSZU)
 13.10.2009 Zarządzenie Nr 96/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W GIMNAZJUM NR 3 W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH” PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 13.10.2009 Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 lipca 2009r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizację budynku Gimnazjum nr 3 przy ul. Rybackiej nr 16 w Lubaniu 3 bezspoinowym systemem ocieplania ścian budynku w ramach projektu: „MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH” planowanego do realizacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 13.07.2009 ZARZĄDZENIE NR 94/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 13.07.2009 ZARZĄDZENIE NR 93/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 13.07.2009 ZARZĄDZENIE NR 92/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 13.07.2009 Nr GGNiR.0... ZARZĄDZENIE Nr 91/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 lipca 2009 rokuw sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 22 lipca 2009 roku, pierwszy przetarg ustnynieograniczony na zbycie lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne, położonego w Lubaniuw budynku przy ul. Mikołaja 23
 13.07.2009 Nr GGNiR.0... ZARZĄDZENIE Nr 90/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 22 lipca 2009 roku, pierwszy przetarg ustnynieograniczony na zbycie lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne, położonego w Lubaniu w budynku przy Pl. 3-go Maja 13.
 13.07.2009 Nr GGNiR.0... ZARZĄDZENIE Nr 89/2009 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 13 lipca 2009 roku w sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 21 lipca 2009 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w Lubaniu w budynku przy ul. Rataja 2
 13.07.2009 Zarządzenie Nr 88/2009 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność GML nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych
 02.07.2009 GGNiR 0151... Zarzadzenie Nr 87/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 02 lipca 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiacych własnośc Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania juz posiadanych działek
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1353

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia