Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.02.2009 UCHWAŁA NRXXXI / 174 /2009 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu.
 27.02.2009 UCHWAŁA NR XXXI/175/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań Stołówki Szkolne
 27.02.2009 Uchwała Nr XXXI/176/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 27 stycznia 2009 r.w sprawie : przystąpienia Gminy Miejskiej Lubań do Południowo -Zachodniego Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w Lubaniu
 27.02.2009 Uchwała Nr XXXI / 177 / 2009 Rady Miasta Lubań z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie : udzielenia upoważnienia Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
 27.02.2009 UCHWAŁA Nr XXXI / 178 /2009 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie : przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na lata 2009-2011
 27.02.2009 Uchwała Nr XXXI/179 /2009 Rady Miasta Lubań z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2009 rok.
 16.02.2009 UCHWAŁA NRXXXI / 180/ 2009 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/127/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXXVIII/286/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań
 16.02.2009 UCHWAŁA NR XXXI / 181 / 2009 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/125/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały Nr XXXVIII/284/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1607

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia