Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.06.2010 Zarządzenie nr 99/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr.108997D-ulicy
 03.10.2008 Zarządzenie nr 98/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Władysława Łokietka w Lubaniu- Etap I
 06.10.2008 Zarządzenie Nr 97/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30.09.2008r. w sprawie określenia sposobu rozliczania wykorzystania samochodu służbowego Urzędu Miasta Lubań SKODA FABIA nr rejestracyjny DLB 55HY.
 23.06.2010 Zarządzenie nr 96/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2008 roku w sprawie zmiany Budżetu Miasta Lubań na 2008 rok
 30.09.2008 GGNiR 0151... ZarządzenieNr 95/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 września 2008 roku w sprawie prawa pierwokupu
 29.09.2008 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 94/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 września 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 21.07.2010 ZARZĄDZENIE NR 93/2008 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 września 2008 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
 24.09.2008 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 92/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 września 2008 roku w sprawie pierwokupu
 23.09.2008 Zarządzenie Nr 91/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 września 2008 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Powiatu Lubańskiego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań
 19.09.2008 Zarządzenie Nr 90/2008 z dnia 19 września 2008 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 22.09.2008 Zarządzenie Nr 89/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 84 /2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Lubań na 2008 rok
 23.09.2008 Zarządzenie Nr 88/2008 Burmistrz Miasta Lubań z dnia 16 września 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiącej własność osoby fizycznej
 17.09.2008 Zarządzenie Nr 87/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Łączną w Lubaniu
 08.09.2008 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 86/2008 w sprawie powołania komisji przetargowej na nieruchomość przy ul. Starolubańskiej.
 01.09.2008 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 85/2008 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 września 2008 roku w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej I przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 04 września 2008 roku na zbycie nieruchomości będacych własnością Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne , położonych w Lubaniu, stanowiących działki gruntu nr 4/19, nr 17, nr 5/14, nr 5/16, Obr.I, AM 10
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1506

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia