Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/62/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani B.W. na Kierownika Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych w Lubaniu
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana B.Ch. na niepodejmowanie działań przez Burmistrza Miasta Lubań
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Adama Zawieja na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/59/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani M.K. na postępowanie Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/ 58 /2015 RADY MIIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawiie powołłaniia Zespołłu do przedstawiieniia opiiniiii o zgłłoszonych kandydatach na łławniików do sądów powszechnych na kadencjję 2016 – 2019..
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/57/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań.
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubań
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/55/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/53/2014 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/52/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Lubaniu na lata 2015-2019.
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania członków Rady Muzeum Regionalnego w Lubaniu powołanej na lata 2013 - 2016.
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/50/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXXI/222/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody głosowania.
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/48/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXVIII/200/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/47/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2015
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/46/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Lubań za 2014 rok.
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/ 45 / 2015 RADY MIIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2015 roku.
 06.07.2015 UCHWAŁA NR IX/ 44 /2015 RADY MIIASTA LUBAŃ z dnia 20 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2015 roku
 06.07.2015 UCHWAŁA NR XI / 43 / 2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 czerwca 2015roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za 2014 rok

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2178

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia