Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 09.02.2015 Zarządzenie Nr 26/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie: określenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 roku w Urzędzie Miasta Lubań.
 05.02.2015 ZARZĄDZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
 30.01.2015 Zarządzenie nr 24/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Luban za IV kwartał 2014 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodaktowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 06.02.2015 ZARZĄDZENIE NR 23/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 190/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Lubań
 30.01.2015 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wzajemnych wyłączeń rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi Gminy Miejskiej Lubań przy sporządzaniu łącznych sprawozdań finansowych za rok 2014.
 28.01.2015 ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 stycznia 2015 roku wsprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 04.02.2015 Zarządzenie nr 20/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28.01.2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 184/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20.08.2014 r. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków oraz interwencji mieszkańców w Urzędzie Miasta Lubań.
 03.02.2015 Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego - garaż przy ul. A.Krajowej na dz. gruntu nr 42/12 (Obręb III, AM 4)
 29.01.2015 Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28.01.2015 . W sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2005 z dnia 01.03.2005 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
 27.01.2015 Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27.01.2015 roku w sprawie podwyższenia ceny wywoławczej do pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Bankowej 6 (tj. działka nr 88 AM 2 Obręb III, o powierzchni 503 mkw)
 27.01.2015 Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27.01.2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 27.01.2015 Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 27.01.2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 29.01.2015 Zarządzenie nr 14/2015 Burmistra Miasta Lubań z dnia 26.01.2015r. w sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego do spraw przydziału mieszkań
 29.01.2015 13/2015 Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20.01.2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z "Budową odcinka drogi dojazdowej do projektowanego zakładu produkcyjno-usługowego w Lubaniu - I etap"
 29.01.2015 Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu
 05.02.2015 ZARZĄDZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadani publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej prze organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 15.01.2015 Zarzadzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14.01.2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 15.01.2015 Zarządzenie NR 9/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 232/2014 z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia Plebiscytu na najlepszego sportowca miasta Lubań 2014 roku zmienianym zarządzeniem 245/2014 z dnia 03 listopada 2014 r. oraz 255/2014 z dnia 19 listopada 2014 r.
 29.01.2015 Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynkach Urzędu Miasta Lubań przy ul. 7 Dywizji 14 i ul. Mickiewicza 6 wprowadzonej zarządzeniem nr 87/2011 Burmistrza Miasta z dnia 30.05.2011 r
 13.01.2015 ZARZĄDZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2573

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia