Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 12.01.2016 Zarządzenie nr 311/ 2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 100/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13.06.2012r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta Lubań
 13.01.2016 Zarządzenie nr 310 / 2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 234/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro Urzędu Miasta Lubań oraz finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 08.01.2016 ZARZĄDZENIE NR 309/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
 04.01.2016 Zarządzenie Nr 308/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 15.01.2016 Zarządzenie nr 307/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3-.12.2015 r. w sprawie Audytu Wewnętrznego na 2016 rok
 30.12.2015 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 306/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne Nr L1, znajdującego się w budynku połozonym w Lubaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 12
 30.12.2015 Zarządzenie Nr 304/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Wydziale Budżetowo-Księgowym Urzędu Miasta Lubań
 28.12.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 303/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej (nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem garażowym oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 2/14, Obręb II, AM 17 Lubań ul. Wojska Polskiego)
 28.12.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 302/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 28 grudnia 2015 w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego (nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami garażowymi położonymi w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego na działkach ewidencyjnych nr 2/15 i nr 2/16, Obręb II, AM 17)
 21.12.2015 Zarządzenie Nr 301/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 1 grudnia 2015 roku.
 17.12.2015 Zarządzenia Nr 300/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy
 17.12.2015 Zarządzenie Nr 299/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie składu komisji przetargowej
 17.12.2015 Zarządzenie Nr 298/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie składu komisji przetargowej
 17.12.2015 Zarządzenie nr 297/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16.12.2015 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 175/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Miejskiej Lubań lokali socjalnych.
 16.12.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 296/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 grudnia 2015 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażami położonymi w Lubaniu przy ul. Wojska Polskiego na działkach ewidencyjnych nr 2/15 i nr 2/16, Obręb II, AM 17 w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym
 11.12.2015 Zarzadzenie nr 295/2015 w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych w okresie programowania 2014 – 2020 przez Gminę Miejską Lubań.
 11.12.2015 Zarządzenie Nr 294/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej - lokal użytkowy plac Strażacki 5A
 14.12.2015 ZP.271.3.2... Zarządzenie Nr 293/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiznego na wykonanie zadania pn.: Konserwacja sieci oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubań w latach 2016-2017
 08.12.2015 GGNiR.0050... Zarządzenie Nr 292/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 17 grudnia 2015 roku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem murowanym położonym w Lubaniu przy ul. Juliusza Słowackiego
 08.12.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 291/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08 grudnia 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1842

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia