Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 30.10.2015 UCHWAŁA NR XIII/99/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 30.10.2015 UCHWAŁA NR XIII/98/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2015
 30.10.2015 UCHWAŁA NR XIII/97/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu
 30.10.2015 UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
 30.10.2015 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 30.10.2015 UCHWAŁA NR XIII/94/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Lubań.
 30.10.2015 UCHWAŁA NR XIII/93/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 30.10.2015 UCHWAŁA NR XIII/92/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań.
 30.10.2015 UCHWAŁA NR XIII/91/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie: zmian w uchwale nr IX/57/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań.
 30.10.2015 UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1183

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia