Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.11.2015 ZARZĄDZENIE NR 254/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Lubań.
 09.11.2015 ZARZĄDZENIE NR 253/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
 30.10.2015 Zarządzenie Nr 252/2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Miejskiej Lubań i przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym
 30.10.2015 Zarządzenie Nr 251/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 29.10.2015 Zarządzenie Nr 250/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dn. 29.10.2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 29.10.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 249/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2015 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
 03.11.2015 ZARZĄDZENIE NR 248/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 190/2013 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Lubań
 30.10.2015 Zarządzenie nr 247/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 239/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za III kwartał 2015 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 28.10.2015 Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Lubań
 28.10.2015 ZARZĄDZENIE Nr 245/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 .10.2015r. w sprawie: powołania nowego składu osobowego Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Lubań.
 28.10.2015 Zarządzenie Nr 244/2015 z dn. 27.10.2015 w sprawie powołania komisji przetargowej
 27.10.2015 Zarządzenie Nr 243/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 października 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 27.10.2015 Zarządzenie Nr 242/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 października 2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieskzlane Nr L1, położonego w budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 12.
 27.10.2015 Zarządzenie Nr 241/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 października 2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynkku przy ul. Torowej 12.
 27.10.2015 Zarządzenie Nr 240/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 października 2015 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2, położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 14.
 21.10.2015 Zarządzenie nr 239/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Lubań za III kwartał 2015 roku, w tym kwota deficytu albo nadwyżki oraz wysokości udzielonych umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
 16.11.2015 ZARZĄDZENIE Nr 238/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego d/s obsługi informatycznej podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. oraz operatorów obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych
 20.10.2015 Nr GGNiR.0... Zarządzenie Nr 237/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 października 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 19.10.2015 IS.8135.69... Zarządzenie Nr 236/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.03.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.
 19.10.2015 IS.8135.68... Zarządzenie Nr 235/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 października 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1753

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia