Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/78/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań.
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/77/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/77/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/76/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań.
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/75/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy - terenu przy ulicy Warszawskiej w Lubaniu
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/74/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/73/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań - terenu przy ulicy Mickiewicza
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/72/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/71/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/70/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2015
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/69/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia obwodu Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu.
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/68/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/67/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu.
 01.09.2015 Uchwała Nr XI/66/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej Lubań ze Stowarzyszenia Czytelników Arno Schmidta z siedzibą we Frankfurcie n/Menem (Gesselschaft der Arno Schmidt Leser e.V Sitz Frankfurt an der Main, reg.8685).
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XI/65/2015 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 01.09.2015 UCHWAŁA NR XII/64/2015 Rady Miasta Lubań z dniia 25 siierpniia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Lubań.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 958

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia