Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.03.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 78 /2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
 02.04.2015 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 77/2015 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych
 03.04.2015 ZARZĄDZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
 30.03.2015 ZARZĄDZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok
 26.03.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 26.03.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 26.03.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 27.03.2015 Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 209/2014 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wysokości stawek czynszu z tytułu najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.
 26.03.2015 Zarządzenie Nr 70/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 25.03.2015 Zarządzenie Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowe9
 26.03.2015 Zarządzenie Nr 68/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej
 24.03.2015 ZARZĄDZENIE nr 67/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24.03.2015r. w sprawie rozwiązania formacji obrony cywilnej na terenie m. Lubań
 24.03.2015 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 66/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 r.
 23.03.2015 Zarządzenie Nr 65/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23.03.2015 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne, położonego w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu (dz. nr 69/1 AM 6 Obręb III)
 19.03.2015 Zarządzenie Nr 64/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 23.03.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 19.03.2015 Zarządzenie nr 62/2015 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Lubań
 05.05.2015 Zarządzenie NR 61/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 marca 2015r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa udzielonego na podstawie Zarządzenia nr 53/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 marca 2015r.
 13.03.2015 ZARZĄDZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta Lubań Nr 27/2003 z dnia 4 marca 2003 roku w sprawie zasad i trybu składania informacji o zobowiązaniach Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań.
 12.03.2015 ZARZĄDZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2413

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia