Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 27.02.2015 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań nr 48/2015 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 197/2014 Burmisrza Miasta Lubań z dnia 01.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
 03.03.2015 ZARZĄDZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2015 rok
 02.03.2015 GGNiR.0050... ZARZĄDZENIE NR 46 /2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.
 02.03.2015 Zarządzenie Nr 45/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubaniu
 26.02.2015 ZARZĄDZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 lutego 2015 roku wsprawie: obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1, położonego w budynku przy ul. Zgorzeleckiej 14
 26.02.2015 ZARZĄDZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 lutego 2015 roku wsprawie: obniżenia ceny wywoławczej w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w budynku przy ul. Leśnej 38b
 26.02.2015 ZARZĄDZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 26 lutego 2015 roku wsprawie: powołania komisji przetargowej
 06.03.2015 Zarządzenie Nr 41/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent / podinspektor w Referacie ds. Opłat za Zagospodarowanie odpadów – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań
 06.03.2015 Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie: powołania składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy: referent / podinspektor w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań.
 26.02.2015 Zarządzenie Nr 39/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25.02.2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do najmu/dzierżawy w trybie bezprzetargowym lub przetargowym
 25.02.2015 ZARZĄDZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 roku
 26.02.2015 ZARZĄDZENIE Nr 37/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 .02.2015r. w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Lubań.
 18.02.2015 Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 18.02.2015 Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 lutego 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym lub przetargowym
 13.02.2015 Zarządzenie Burmistrza Miasta Lubań Nr 34/2015 z dnia 13.02.2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego zamówienia uzupełniającego nieobjętego zamówieniem podstawowym w związku z realizacją projektu "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalniczej 1 w Lubaniu"
 16.02.2015 Zarządzenie Nr 33 / 2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 232/2011 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Lubań
 12.02.2015 Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do dzierżawy/najmu w trybie bezprzetargowym lub przetargowym.
 12.02.2015 ZARZĄDZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2015 roku.
 12.02.2015 ZARZĄDZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 19 stycznia 2015 roku.
 10.02.2015 Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2236

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia