Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 22.10.2014 Nr OŚiGP.... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację projektu pn. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA LUBAŃ
 05.09.2014 OŚiGP.701... zawiadomienie o wyborze oferty na poublikację informacji promocyjnych o realizowanym projekcie na potrzeby projektu: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu”
 05.09.2014 OŚiGP.701... Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej na potrzeby projektu pn: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu”
 29.08.2014 OŚiGP.701... Zapytanie ofertowe na publikacje informacji promocyjnych o realizowanym projekcie na potrzeby projektu: „Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu”
 28.08.2014 OŚiGP.701... zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy informacyjnej/pamiątkowej na potrzeby projektu Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul.Skalniczej 3 w Lubaniu
 18.08.2014 Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu na wybór Inspektora Nadzoru na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu"
 14.08.2014 MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO dotyczącego pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami: budowlanymi, sanitarnymi i elektrycznymi na zadaniu: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z „TERMIOMODERNIZACJĄ BUDYNKU GIMNAZJUM NR 1 PRZY UL. SKALNICZEJ 3 W LUBANIU”
 12.08.2014 OŚiGP.701... Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 przy ul.Skalniczej 3 w Lubaniu
 12.08.2014 OŚiGP 701... Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej ofertyw postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: "Wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu"
 23.07.2014 OŚiGP.701... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę dot. dokonania przeglądu obiektu Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu przez specjalistę ornitologa i chiropterologa w ramach projektu pn: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013
 18.07.2014 OŚiGP.701... Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul.Skalniczej 3 w Lubaniu
 15.07.2014 OŚiGP.701... Zapytanie ofertowe na usługę dot. dokonania przeglądu obiektu Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu przez specjalistę ornitologa i chiropterologa w ramach projektu pn: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WD na lata 2007-2013
 03.04.2014 IGK.041.1.... Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu"
 27.03.2014 IGK.041.1.... Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu pn.: "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Skalniczej 3 w Lubaniu".
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 886

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia