Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.10.2012 Nr OŚiGP.... Obwieszczenie Burmistrza Lubania w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie zjazdu z działki nr 19 AM 7 Obr. I (stanowiącej drogę dojazdową do gruntów przeznaczonych na działalność gospodarczą) na działkę nr 14 AM 7 Obr. I (stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 357) (dz. nr 19 i 14, AM 7 Obr. I)
 18.05.2012 OŚiGP.673... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: wymiana kabla średniego napięcia 20 kV pomiędzy stacjami PT-75108 a PT-75109 (ze zmianą lokalizacji) (dz. nr 6/1, 6/2, 13/5, 12, 20/8, 29/3, 32/14, 32/11, AM 4 Obr. III)
 07.05.2012 OŚiGP.673... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie powiązań niskiego napięcia w Lubaniu przy ul. Brzozowej i Wrocławskiej
 27.04.2012 OŚiGP.673... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji celu publciznego inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz sieci wodociągowej w Lubaniu, dzielnica Uniegoszcz, Etap II
 03.04.2012 OŚiGP.673... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Wymiana kabla średniego napięcia 20 kV pomiędzy stacjami PT-75108 a PT-75109 (ze zmianą lokalizacji) (dz. nr 6/1, 6/2, 13/5, 12, 20/8, 29/3, 32/14, 32/11, AM 4 Obr. III)
 23.03.2012 OŚiGP.673... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: budowie powiązań niskiego napięcia w Lubaniu przy ul. Brzozowej i Wrocławskiej
 12.03.2012 OŚiGP.622... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o możliwości zapoznania się z aneksem do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, na terenie działki nr 1/7 AM 21 Obr. V w Lubaniu przy ul. Bazaltowej”.
 29.02.2012 OśiGP.622... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej oraz sieci wodociągowej w Lubaniu, dzielnica Uniegoszcz, Etap II
 15.02.2012 OŚiGP.673... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci oświetlenia drogowego na ul. Torowej w Lubaniu (dz. nr 2 AM 8 Obr. III)
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 806

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia