Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.12.2012 IGK.7013.5... Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lubań o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad na zadaniu p.n.: wykonanie robót budowlanych w ramach projektu - „Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.Priorytet: 9., Działanie: 9.1
 26.11.2012 IGK.7013.5... ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. USŁUGI PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI: BUDOWLANYMI, SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA ZADANIU: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN.: "MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU". PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013. PRIORYTET: 9. DZIAŁANIE: 9.1.
 22.11.2012 IGK.7013.5... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, INFORMACJA O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN.: "MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU"
 02.11.2012 Zapytania i wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn.: „MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU”
 24.10.2012 IGK.7013.5... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA : ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN.: "MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9. Działanie 9.1.
 18.10.2012 IGK.7013.5... ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NA - WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 9, Działanie: 9.1
 13.09.2012 IGK.7013.5... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA : ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU PN. "MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 PRZY UL. RÓŻANEJ 1 W LUBANIU”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 9. Działanie 9.1.
 29.08.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: WYKONANIE REMONTU BUDYNKÓW PRZY UL. TKACKIEJ 10 I UL. TKACKIEJ 11 W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU PN.: „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL. RYNEK 4, 13, 14, 16,TKACKIEJ 10,11 I PLAC OKRZEI W LUBANIU”
 28.08.2012 IGK.7013.1... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na publikację informacji promocyjnych o realizowanym projekcie na potrzeby projektu: pn: „Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu przy ul. Różanej 1 w Lubaniu”
 28.08.2012 IGK.7013.1... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej na potrzeby projektu pn: „Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Lubaniu przy ul. Różanej 1 w Lubaniu”
 23.08.2012 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16, ul. Tkackiej 10,11 i Pl. Okrzei 7 w Lubaniu”
 14.08.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16, ul. Tkackiej 10,11 i Pl. Okrzei 7 w Lubaniu”
 14.08.2012 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na: dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16, ul. Tkackiej 10,11 i Pl. Okrzei 7 w Lubaniu”
 07.08.2012 Wyjaśnienia do zaproszenia do złożenia oferty na dostawę i wykonanie materiuałów promocyjknych w ramach realizacji projektu pn. Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16 ul. Tkackiej 10, 11 i Pl. Okrzei 7 w Lubaniu
 06.08.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16, ul. Tkackiej 10,11 i Pl. Okrzei 7 w Lubaniu”
 03.08.2012 IGK.7013.4... ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ns usługę dot. dokonania przeglądu obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1w Lubaniu przez specjalistę ornitologa i chiropterologa pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) w ramach projektu pn: „Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu”
 25.07.2012 IGK.7013.4... Burmistrz Miasta Lubań zaprasza do złożenia oferty na usługę dot. dokonania przeglądu obiektu Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1w Lubaniu przez specjalistę ornitologa i chiropterologa pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) w ramach projektu pn: „Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu”
 19.07.2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: wykonania i montażu tablic pamiątkowych na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16, Tkackiej 10,11 i Placu Okrzei 7 w Lubaniu”
 04.07.2012 OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO Burmistrz Miasta Lubań działając w imieniu Gminy Miejskiej Lubań zaprasza do udziału w postępowaniu o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na Wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16, Tkackiej 10,11 i Placu Okrzei 7 w Lubaniu”
 02.07.2012 IGK.7013.1... ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH PN. ZAGOSPODAROWANIE „PODKOWY” – TERENU POMIĘDZY ULICAMI: KOPERNIKA, WOJSKA POLSKIEGO I SŁOWACKIEGO W LUBANIU. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 PRIORYTET 9. DZIAŁANIE 9.1

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2267

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia