Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 27.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/334/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/313/2013 z dnia 21.11.2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 27.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/ 333 /2013 RADY MIIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2014 roku.
 27.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/ 332/2013 RADY MIIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2014 roku.
 27.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/331/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/86/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie:określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
 27.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/330/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu nadzoru nad żłobkiem i klubem dziecięcym na 2014 rok.
 27.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/329/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 27.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/328/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
 27.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/327/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXXI/222/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody głosowania.
 23.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/326/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXVIII/200/2012 z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy.
 23.12.2013 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2014 Nr XLV/325/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 19 grudnia 2013 roku
 23.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/324/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 - 2024
 23.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/323/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2013
 23.12.2013 UCHWAŁA NR XLV/322/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2013 – 2023.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1299

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia