Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 16.11.2011 IKG.7013.2... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na przygotowanie, dostarczenie i obsługę cateringu na potrzeby konferencji w dniu 29.11.2011 r. w ramach projektu: „WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”
 09.11.2011 IGK.042.1.... ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty najkorzystniejszej na Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów pn.: 1.„Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu” oraz 2. „Rewitalizacja budynków przy ul. Piramowicza 2, 4, Szkolnej 7, 8, Tkackiej 7 i Wrocławskiej 1, 3, 5 w Lubaniu”
 28.10.2011 IKG.7013.2... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej na potrzeby projektu: „Poprawa dojazdu do obiektu zabytkowego – Kościół Św. Trójcy w Lubaniu”
 28.10.2011 IGK.042.1.... Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.Opracowanie Studium Wykonalności dla projektów :1.„Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Różanej 1 w Lubaniu" i2.„Rewitalizacja budynków przy ul. Piramowicza 2, 4, Szkolnej 7, 8, Tkackiej 7i Wrocławskiej 1, 3, 5 w Lubaniu”
 25.10.2011 IKG.7013.2... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej na potrzeby projektu: „Poprawa dojazdu do obiektu zabytkowego – Kościół Św. Trójcy w Lubaniu”
 03.10.2011 UE.031.1.3... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: dostawy i wykonania materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Renowacja budynków przy ul. Brackiej 15, Żymierskiego 4, Mikołaja 1,2,3,22,24,24a, Wrocławska 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w Lubaniu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 30.08.2011 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja budynków przy ul. Brackiej 15, Żymierskiego 4, Mikołaja 1,2,3,22,24,24a, Wrocławska 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w Lubaniu”
 02.08.2011 Ogłoszenie Burmistrza Lubania o przetargu nieograniczonym na: ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PROWADZENIU ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH UKIERUNKOWANYCH NA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UMYSŁOWY, PSYCHICZNY, FIZYCZNY I SPOŁECZNY UCZNIA KLAS I- III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OPARCIU O PROGRAMY NAUCZANIA SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIEJSKA LUBAŃ
 27.07.2011 UE.031.2.2... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: wykonania i montażu tablicy pamiątkowej na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16, Tkackiej 10,11 i Placu Okrzei 7 w Lubaniu”
 27.07.2011 UE.031.1.2... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: wykonania i montażu tablic pamiątkowych na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Brackiej 15, Żymierskiego 4, Mikołaja 1,2,3,22,24,24a, Wrocławska 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w Lubaniu”
 06.07.2011 Ogłoszenie Burmistrza Miasta o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej na potrzeby projektu:
 06.07.2011 ogłoszenie Burmistzra Miasta o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO naWykonanie i montaż tablic pamiątkowych na potrzeby projektu
 29.06.2011 IGK.7013.6... Zawiadomienie Burmistrza Miasta Lubań o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przebudowy ciągu dróg gminnych Nr 108941d - ulicy Esperantystów i Nr 108945d - ulicy Worcella w Lubaniu w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
 16.05.2011 IGK.7013.6... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PRZEBUDOWĘ CIĄGU DRÓG GMINNYCH NR 108941D- ULICY ESPERANTYSTÓW I NR 108945D- ULICY WORCELLA W LUBANIU W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO POD NAZWĄ „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011”
 13.05.2011 IGK.7013.1... ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: ROBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. ”POPRAWA DOJAZDU DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY W LUBANIU” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 11.05.2011 IGK.7013.1... ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT.: PEŁNIENIA FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD ROBOTAMI DROGOWYMI, SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA ZADANIU PN.: „POPRAWA DOJAZDU DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY W LUBANIU” PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 21.04.2011 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY ul. Wrocławskiej 11 w ramach projektu : „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO 4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU”
 21.04.2011 UE.031.1.1... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY ul. Mikołaja 22 w ramach projektu : „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO 4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU”
 20.04.2011 IGK.7013.1... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: ”POPRAWA DOJAZDU DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY W LUBANIU” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 20.04.2011 IGK.7013.1... ZAPROSZENIE BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU NAD ROBOTAMI DROGOWYMI, SANITARNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA ZADANIU P.N.: „POPRAWA DOJAZDU DO OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIÓŁ ŚW. TRÓJCY W LUBANIU” REALIZOWANEGO ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

«       1   2   3         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2002

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia