Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 27.11.2013 UCHWAŁA NR XLIV/321/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2013
 27.11.2013 UCHWAŁA NR XLIV/320/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w uchwale nr XLI/298/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
 27.11.2013 UCHWAŁA Nr XLIV/319/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/118/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2012 - 2014.
 27.11.2013 UCHWAŁA NR XLIV/318/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/165/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubaniu.
 27.11.2013 UCHWAŁA NR XLIV/317/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/170/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zmiany obwoduu Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu.
 27.11.2013 UCHWAŁA NR XLIV/316/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/167/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 w Lubaniu.
 27.11.2013 UCHWAŁA NR XLIV/315/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2014 rok”.
 27.11.2013 UCHWAŁA NR XLIV/314/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 27.11.2013 UCHWAŁA NR XLIV/313/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 27.11.2013 UCHWAŁA NR XLIV/312/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie: przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2014-2015.
 26.11.2013 UCHWAŁA NR XLIIV/311/2013 RADY MIIASTA LUBAŃ z dniia 21 lliisttopada 2013 rroku w sprawiie przyznaniia medallu „ ZA ZASŁUGII DLA MIIASTA LUBANIIA”
 26.11.2013 UCHWAŁA NR XLIIV/310/2013 RADY MIIASTA LUBAŃ z dniia 21 lliisttopada 2013 rroku w sprawiie przyznaniia medallu „ ZA ZASŁUGII DLA MIIASTA LUBANIIA”
 26.11.2013 UCHWAŁA NR XLIV/309/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań .
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1492

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia