Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.12.2010 OR.0717-6/... Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o przetargu na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16, Tkackiej 10,11 i Placu Okrzei 7 w Lubaniu”
 17.12.2010 OR.0717-5/... Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o przetargu na wykonanie i montaż tablic pamiątkowych na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Brackiej 15, Żymierskiego 4, Mikołaja 1,2,3,22,24,24a, Wrocławska 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w Lubaniu”
 25.11.2010 TI 0832/02... OGŁOSZENIE o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych i folderów na potrzeby projektu: „Zagospodarowanie i rewitalizacja zdegradowanych terenów w centrum miasta Lubań”
 18.11.2010 TI 2224/03... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA: WYPOSAŻENIE BIBLIOTEKI I MUZEUM REGIONALNEGO W RATUSZU MIEJSKIM W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU PN.:„WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWEGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ" PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 12.11.2010 TI 0832/03... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę tablicy pamiątkowej na potrzeby projektu: „Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego”
 08.11.2010 TI 2224/03... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA BIBLIOTEKI I MUZEUM REGIONALENGO W RATUSZU MIEJSKIM W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU PN.: „WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO REGIONU POPRZEZ REMONT RENESANSOWGO RATUSZA W LUBANIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW „REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013”
 29.10.2010 TI 0832/04... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na wykonanie i dostawę tablic pamiątkowych na potrzeby projektu: „Modernizacja placówek oświatowych w Lubaniu”
 29.10.2010 TI 2224/02... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA GABINETÓW DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZJUM NR 2 W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBANIU” PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 20.10.2010 TI 2224/02... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA GABINETÓW DYDAKTYCZNYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZJUM NR 2 W LUBANIU W RAMACH PROJEKTU „MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBANIU”
 15.10.2010 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego w ramach projektuModernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w Wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historycznego
 04.10.2010 TI 2110/1/... Ogłoszenie na zakup wyposażenia i sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Modernizacja budynku przy ul. Brackiej 12 wraz z adaptacją ciągu komunikacyjnego w wieży Brackiej na potrzeby Lubańskiego Centrum Historyczego.
 29.07.2010 OR.0717-6/... Uzupełnienie ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na publikację artykułów prasowych na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16, Tkackiej 10,11 i Placu Okrzei 7 w Lubaniu”
 29.07.2010 OR.0717-5/... Uzupełnienie ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na publikację artykułów prasowych na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Brackiej 15, Żymierskiego 4, Mikołaja 1,2,3,22,24,24a, Wrocławska 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w Lubaniu”
 28.07.2010 TI 7041-02... ZAWIADOMIENIE: o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone na: ”ZAGOSPODAROWANIE I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW W CENTRUM MIASTA LUBAŃ”
 26.07.2010 OR.0717-6/... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na Publikację artykułów prasowych na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Rynek 4,13,14,16, Tkackiej 10,11 i Placu Okrzei 7 w Lubaniu”
 26.07.2010 OR.0717-5/... Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 EURO na publikację artykułów prasowych na potrzeby projektu: „Renowacja budynków przy ul. Brackiej 15, Żymierskiego 4, Mikołaja 1,2,3,22,24,24a, Wrocławska 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w Lubaniu”
 16.07.2010 OR.0717-5/... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA 24, 24a w ramach projektu: „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU"
 16.07.2010 OR.0717-5/... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA 3 w ramach projektu: „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU"
 16.07.2010 OR.0717-5/... ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA REMONCIE BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA 1 w ramach projektu: „RENOWACJA BUDYNKÓW PRZY UL.BRACKIEJ 15,ŻYMIERSKIEGO4,MIKOŁAJA 1,2,3,22,24,24A ,WROCŁAWSKA 2,4,6,7,8,9,10,11,12 w LUBANIU"
 02.07.2010 TI 7041 ... OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROBOTY BUDOWLANE NA ”ZAGOSPODAROWANIE I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW W CENTRUM MIASTA LUBAŃ” PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013 OBEJMUJĄCE 4 ZADANIA INWESTYCYJNE

«       1   2   3   4   5         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3000

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia