Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 01.10.2013 Informacja Burmistrza Miasta Lubań o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2013 r.
 11.02.2013 Informacja o wysokości przyznanych dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2013 roku
 10.01.2013 Informacja Burmistrza Miasta Lubań o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie miejskiej Lubań w 2013 r.
 30.07.2012 INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY - MIASTO LUBAŃ
 13.07.2012 INFORMACJA DO KONKUSRU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA GMINY – MIASTA LUBAŃ
 09.07.2012 Ogłoszenie Burmistrza Miasta o konkusie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy - Miasta Lubań
 24.05.2012 GGNiR-6143... Komunikat Burmistrza Miasta Lubań dla Rolników Gminy Miejskiej Lubań z dnia 24 maja 2012 roku
 25.04.2012 KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY ZA ROK 2011
 07.02.2012 Informacja o wysokości przyznanych dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2012 roku
 23.01.2012 OŚiGP.673... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia
 12.01.2012 GGNiR-3121... Komunikat Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 stycznia 2012 roku, dotyczący zwrotu podatku akcyzowego dla Rolników
 12.01.2012 Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z budżetu miasta Lubań na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Miejskiej Lubań w 2012 roku.
 11.01.2012 OŚiGP.622... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu, na terenie działki nr 1/7 AM 21 Obr. V w Lubaniu przy ul. Bazaltowej.
 14.12.2011 OŚiGP.673... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia
 29.11.2011 OŚiGP-732... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu planów
 25.11.2011 OŚiGP.622... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacji budynków przy ul. Piramowicza 2, 4, Szkolnej 7, 8, Tkackiej 7, Wrocławskiej 1, 3, 5 w Lubaniu
 22.11.2011 OŚiGP.622... Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań o wydaniu decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lubań – aktualizacja”.
 03.11.2011 OŚGP.6220... Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań w sprawie o podjęcia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu przy ul. Bazaltowej”, działka nr 1/7 AM 21 Obr. V.
 22.07.2011 Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012
 06.06.2011 Wyniki otwartego naboru partnerów do projektu Rewitalizacja Społeczna

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1946

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia