Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.04.2013 UCHWAŁA NR XXXV/259/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2013 roku
 03.04.2013 UCHWAŁA NR XXXV/258/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Lubaniu
 03.04.2013 UCHWAŁA NR XXXV/257/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Straży Miejskiej w Lubaniu.
 03.04.2013 Uchwała Nr XXXV/256/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2014.
 02.04.2013 UCHWAŁA NR XXXV/255/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2013 – 2018
 02.04.2013 UCHWAŁA NR XXXV/254/2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na rok 2013
 02.04.2013 Uchwała Nr XXXV/253/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
 02.04.2013 UCHWAŁA NR XXXV / 252 / 2013 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie odwołania radnej Małgorzaty Grzesiak z funkcji Przewodniczącej Rady Miasta Lubań.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1318

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia