Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.12.2012 Uchwała Nr XXXI /231 /2012 Rady Miasta Lubań z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie: przyjęcia odpowiedzi na skargę Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 26 października 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu o stwierdzenie nieważności § 1 ust. 3 Lp. 3 uchwały Nr XIX/150/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. .....
 04.12.2012 UCHWAŁA NR XXXI/230/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Gminą Miejską Zgorzelec.
 04.12.2012 UCHWAŁA NR XXXI/229/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 04.12.2012 UCHWAŁA NR XXXI/228/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany w budżecie miasta na 2012 rok
 04.12.2012 UCHWAŁA NR XXXI/227/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie : wystąpienia Gminy Miejskiej Lubań ze Stowarzyszenia Gmin „ Polska Sieć Energie Cites”
 04.12.2012 UCHWAŁA NR XXXI/226/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie : wystąpienia Gminy Miejskiej Lubań ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich
 04.12.2012 UCHWAŁA NR XXXI/225/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Lubaniu na lata 2013-2016,
 04.12.2012 UCHWAŁA NR XXXI/224/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w statucie Muzeum Regionalnego w Lubaniu.
 04.12.2012 UCHWAŁA NR XXXI/223/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie:przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
 04.12.2012 UCHWAŁA NR XXXI/222/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie: podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody głosowania.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1585

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia