Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX / 220 / 2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Ryszarda Kowalika na postępowanie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/219/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 07.11.2012 Uchwała Nr XXIX/218/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gmin Gryfów Śląski, Leśna, Wiejskiej Lubań, Nowogrodziec, Olszyna, Pieńsk, Platerówka, Sulików, Siekierczyn, Węgliniec, Zawidów, Wiejskiej Zgorzelec,
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/217/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości na terenie miasta Lubań
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/216/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań.
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/215/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miejskiej Lubań.
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/214/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań.
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/213/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Lubań i zagospodarowania tych odpadów. .
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/212/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubań
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/211/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Lubań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/210/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie : przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubań, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/209/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cieklych na terenie miasta Lubań
 07.11.2012 Uchwała Nr XXIX/208/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: powołania Rady Programowej w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu
 07.11.2012 UCHWAŁA Nr XXIX/207/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2012r. w sprawie: wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przejęcia przez Związek Gmin „Kwisa” nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa – Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu z przeznaczeniem na utworzenie schroniska dla zwierząt w ramach przynależności do Związku Gmin „Kwisa”.
 07.11.2012 Uchwała Nr XXIX/206/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: przyjęcia statutu Związku Gmin „Kwisa”
 06.11.2012 UCHWAŁA NR NR XXIX/205/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do obszaru Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubań
 06.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/ 204/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 roku w sprawie uzupełniających wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2012 – 2015 .
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/203/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 07.11.2012 UCHWAŁA NR XXIX/202/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/121/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2012 – 2018
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 2357

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia