Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIV/190/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXII/171/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIV/189/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIV/188/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIV/187/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIV/186/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nrakomanii w Lubaniu na 2012 rok.
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIV/185/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna.
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIV/184/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty od ceny.
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIV/ 183 /2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2012 -- 2015
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIV/182/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2012 roku.
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIV/ 181/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na II półrocze 2012 roku.
 28.06.2012 UCHWAŁA NR XXIIV /180 / 2012 RADY MIIASTA LUBAŃ z dniia 26 czerrwca 2012 roku w sprawie : udziellenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 rok..
 28.06.2012 Uchwała Nr XXIV/179/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Miasta Lubań za 2011 rok.
 28.06.2012 Uchwała Nr XXIV/178/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1517

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia