Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.04.2012 UCHWAŁA NR XX/158/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/149/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/121/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2012 – 2018
 03.04.2012 UCHWAŁA NR XX/157/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2012 roku
 02.04.2012 UCHWAŁA NR XX/156/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 03.04.2012 UCHWAŁA NR XX/155/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaniu.
 03.04.2012 UCHWAŁA NR XX/154/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VI/91/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie: zasad udzielania dopłat do czesnego dla nauczycieli dokształcających się zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań.
 03.04.2012 UCHWAŁA NR XX/153/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/267/2005 Rady Miasta Lubań w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań.
 03.04.2012 UCHWAŁA NR XX/152/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1466

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia