Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 06.03.2012 Uchwała Nr XIX / 143 / 2012 Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
 06.03.2012 UCHWAŁA NR XIX/144//2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015
 06.03.2012 UCHWAŁA NR XIX/145/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XVIII/133/2011 Rady Miasta Lubań w sprawie nadania statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu.
 06.03.2012 UCHWAŁA NR XIX/146/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Stołówki Szkolne w Lubaniu.
 06.03.2012 UCHWAŁA NR XIX/147/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu.
 06.03.2012 UCHWAŁA NR XIX/148/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
 06.03.2012 UCHWAŁA NR XIX/149/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/121/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2012 – 2018
 06.03.2012 U C H W A Ł A Nr XIX / 150 /2012 R A D Y M I A S T A L U B A Ń z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubaniu na okres od dnia 01.04.2012 r. – 31.03.2013 r.
 06.03.2012 UCHWAŁA NR XIX / 151 / 2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Ryszarda Musianek na pana Arkadiusza Słowińskiego Burmistrza Miasta Lubań.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1536

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia