Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 15.02.2012 Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia apelu o odstąpieniu od zamiaru likwidacji Sądu Rejonowego w Lubaniu.
 15.02.2012 Uchwała Nr XVIII/ 141/ 2012 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań do przeprowadzenia kontroli.
 15.02.2012 UCHWAŁA NR XVIII/140/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań
 15.02.2012 UCHWAŁA NR XVIII/139/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Harcerskiej Góry w Lubaniu
 15.02.2012 UCHWAŁA NR XVIII/138/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 15.02.2012 UCHWAŁA NR XVIII/137/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/206/2009 Rady Miasta Lubań z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubań.
 15.02.2012 UCHWAŁA NR XVIII/136/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/334/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
 15.02.2012 UCHWAŁA NR XVIII/135/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015
 15.02.2012 UCHWAŁA Nr XVIII/134/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany w statucie Związku Gmin „Kwisa”
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1584

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia