Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.02.2014 OŚiGP - W N I O S E K pod wydanie technicznych warunków przyłączenia obiektu do sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych i wewnętrznych administrowanych przez Burmistrza Miasta Lubań
 09.02.2012 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 09.02.2012 INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAMIERZAJĄCYCH WYWOZIĆ ODPADY KOMUNALNE Z TERENU MIASTA LUBAŃ
 21.12.2011 Zgłoszenie azbestu
 21.12.2011 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
 21.12.2011 Wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów
 21.12.2011 Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
 21.12.2011 Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 21.12.2011 Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 21.12.2011 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
 21.12.2011 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 27.10.2008 OŚiGP - Numeracja, wykaz, przebieg i długość dróg (ulic) na terenie Miasta Lubań, zaliczonych do kategorii dróg gminnych, dla których zarządzcą jest Burmistrz Miasta Lubań
 27.10.2008 OŚiGP - Informacja o drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta Lubań
 27.10.2008 OŚiGP - Pozostałe ulice na terenie Miasta Lubania, niezaliczone do kategorii dróg gminnych, stanowiące ciągi dróg wewnętrznych, dla których z uwagi na własność gruntową administratorem jest Burmistrz Miasta Lubań
 27.10.2008 OŚiGP - Zajęcie pasa drogowego - wiadomości ogólne
 27.10.2008 OŚiGP - Umieszczenie reklamy w pasie drogowym
 27.10.2008 OŚiGP - Umieszczenie obiektu handlowego lub usługowego
 27.10.2008 OŚiGP - Uzyskanie zgody na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej
 27.10.2008 OŚiGP - Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją i ochroną dróg
 27.10.2008 OŚiGP - Zgłoszenie konieczności usunięcia awarii

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 3725

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia