Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 14.12.2011 UCHWAŁA NR XVI/119/2011 RADY MIASTA LUBAŃ dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015
 14.12.2011 UCHWAŁA Nr XVI/ 118 /2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie : przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2012 - 2014.
 14.12.2011 Uchwała Nr XVI/ 117 / 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 14.12.2011 UCHWAŁA NR XVI/116/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu (Lubamet)
 14.12.2011 UCHWAŁA NR XVI/115/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań
 14.12.2011 Uchwała Nr XVI / 114 / 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
 14.12.2011 UCHWAŁA NR XVI/113/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 14.12.2011 UCHWAŁA NR XVI/112/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości
 14.12.2011 UCHWAŁA NR XVI/111/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XL/293/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia wzorów informacji i deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Lubań
 14.12.2011 UCHWAŁA NR XVI/110/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie : stawek podatku od środków transportowych
 14.12.2011 UCHWAŁA NR XVI/109/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie:przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1758

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia