Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 03.11.2011 UCHWAŁA NR XV/108/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Lubań nr XXXII/185/2009 z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubań na lata 2009-2013
 03.11.2011 UCHWAŁA NR XV/107/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015
 03.11.2011 UCHWAŁA NR XV/106/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 03.11.2011 UCHWAŁA NR XV/105/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
 03.11.2011 UCHWAŁA NR XV/104/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2011 rok.
 03.11.2011 UCHWAŁA NR XV/103/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok
 03.11.2011 UCHWAŁA NR XV/ 102 / 2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Franciszka Miękosia na pana Arkadiusza Słowińskiego Burmistrza Miasta Lubań.
 03.11.2011 UCHWAŁA NR XV/ 101/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 25 października 2011 roku w sprawie : zmiany uchwały Nr III/10/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań .
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1451

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia