Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 11.10.2011 UCHWAŁA NR XIV/100/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/77/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok oraz zmiany Uchwały nr VI/34/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 marca 2011 roku.
 11.10.2011 UCHWAŁA NR XIV/99/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/313/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 11.10.2011 UCHWAŁA NR XIV/ 98 / 2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 4 października w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty 2011 roku
 11.10.2011 UCHWAŁA NR XIV/97/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 4 października 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr LIII/295/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnymi Gminy Miejskiej Lubań oraz jej jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazanie organów uprawnionych do udzielania przedmiot
 11.10.2011 Uchwała Nr XIV/ 96 / 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 4 października 2011 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego roku
 11.10.2011 Uchwała Nr XIV / 95 / 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
 11.10.2011 UCHWAŁA NR XIV/94/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu.
 11.10.2011 UCHWAŁA NR XIV/93/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 4 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Lubaniu
 11.10.2011 Uchwała Nr XIV/92/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań
 11.10.2011 UCHWAŁA NR XIV/ 91 /2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 4 października 2011 rok w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu na kadencję 2012 – 2015u
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1395

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia