Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 08.09.2011 UCHWAŁA NR XI/88/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań.
 08.09.2011 UCHWAŁA XI / 87 / 2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Aleksandra Nowotnego na działania pani Teresy Chamier – Gliszczyńskiej – Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
 08.09.2011 UCHWAŁA NR XI / 86 / 2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tomasza Stroczan - Wołoszyn na działania pani Teresy Chamier – Gliszczyńskiej – Kierownika Administracji Mieszkań Komunalnych w Lubaniu.
 08.09.2011 UCHWAŁA NR XI/85/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XVI/65/2007 z dnia 30 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Lubań na lata 2008 – 2015
 08.09.2011 UCHWAŁA NR XI/84/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku
 08.09.2011 UCHWAŁA NR XI/83/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr V/69/2003 z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
 08.09.2011 Uchwała Nr XI / 82 / 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie: przystąpienia Gminy Miejskiej Lubań do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” , realizowanego przez konsorcjum gmin w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, OśPriorytetowa 8, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
 08.09.2011 UCHWAŁA NR XI/81/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/110/2008 Rady Miasta Lubań z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lubaniu oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta Lubań uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z nich.
 08.09.2011 UCHWAŁA NR XI/80/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie:utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
 08.09.2011 UCHWAŁA Nr XI / 79 /2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie : zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXXII/183/2009 z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2009-2011.
 08.09.2011 Uchwała Nr XI / 78 / 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2011roku w sprawie: wystąpienia Gminy Miejskiej Lubań z Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
 08.09.2011 UCHWAŁA NR XI/77/2011 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2011 rok oraz zmiany Uchwały nr VI/34/2011 Rady Miasta
 08.09.2011 Uchwała Nr XI / 76 / 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
 08.09.2011 Uchwała Nr XI / 75 / 2011 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1676

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia