Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 31.12.2010 ZARZĄDZENIE NR 17/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Lubań oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań.
 09.02.2011 Nr 16/2010 Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: przekazania zwiększonej wartości środków trwałych Gimnazjum Nr 3 z siedzibą w Lubaniu przy ul. Rybackiej 16
 04.01.2011 15/2010 Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31.12.2010 r. w sprawie: przekazania zwiększonej wartości środków trwałych Szkole Podstawowej Nr 1 z siedzibą w Lubaniu przy ul.Mickiewicza 1
 04.01.2011 14/2010 Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31.12.2010 r.w sprawie przekazania zwiększonej wartości środków trwałych Gimnazjum Nr 2 z siedzibą w Lubaniu przy ul.Mickiewicza 1
 04.01.2011 Nr 13/2010 Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31.12.2010 r.w sprawie: przekazania zwiększonej wartości środków trwałych Gimnazjum Nr 3 z siedzibą w Lubaniu przy ul. Rybackiej 16
 09.02.2011 Zarządzenie nr 12/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
 18.01.2011 Zarządzenie nr 11/ 2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniodawczego ds. przydziału mieszkań
 29.12.2010 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie prawa pierwokupu
 29.12.2010 Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania składu Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu końcowego po odbyciu służby przygotowawczej.
 23.12.2010 Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie: warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań.
 23.12.2010 GGNiR.0151... ZARZĄDZENIE NR 7/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania Komisji do prowadzenia negocjacji w celu ustalenia wysokości odszkodowania za nabywanie gruntów przeznaczonych na cele publiczne
 30.12.2010 Zarządzenie Nr 6 /2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miasta Lubań w 2011r”.
 21.12.2010 GGNiR.0151... ZARZĄDZENIE NR 5/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 17.01.2011 Zarządzenie nr 4/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 grudnia 2010 r.w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urzędzie Miasta Lubań według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku
 21.12.2010 ZARZĄDZENIE NR 3/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ Z DNIA 16 GRUDNIA 2008 RW sprawie : powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu z natury sprzętu komputerowego użyczonego przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA dla potrzeb Biura Dowodów Osobistych . .
 21.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 2/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania zastępcy Burmistrza Miasta Lubań.
 21.12.2010 ZARZĄDZENIE Nr 1/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia liczby zastępców Burmistrza Miasta Lubań.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1270

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia