Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 07.10.2010 Zarządzenie Nr 132/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 października 2010 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.
 08.10.2010 Zarządzenie nr 133/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 07.10.2010 r.w sprawie: powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
 11.10.2010 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 134/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 pażdziernika 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomosci gruntowych, będacych własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 20.10.2010 Zarządzenie nr 135/2010 Burmistrza Miasta Lubańz dnia 12 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
 15.10.2010 GGNiR.0151... Zarządzenie Nr 136/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 października 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garazem położonej przy ul. Łużyckiej, stanowiacej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
 15.10.2010 GGNiR.0151... Zarządzenie Nr 137/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 października 2010 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem położonej przy ul. Łużyckiej, stanowiacej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.
 13.10.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 138/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 października 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej przeprowadzającej w dniu 15 października 2010 roku pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Starolubańskiej nr 3.
 19.10.2010 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 139/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 pażdziernika 2010 roku w sprawie ustalenia składu komisji dokonującej drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 27 pażdziernika 2010 roku na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, położonych w Lubaniu przy ulicy Leśnej - działka nr 93/4 i udział w wysokości 1/2 części w działce nr 93/3 ( Obr.V, AM 17)
 20.10.2010 TI 2224/02... Zarządzenie nr 140/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 pażdziernika 2010 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy wyposażenia gabinetów dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Lubaniu w ramach projektu „MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBANIU” PLANOWANEGO DO REALIZACJI ZE ŚRODKÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013
 28.10.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 141/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dni 28 października 2010 roku w sprawie pierwokupu.
 10.12.2010 Zarządzenie nr 142/2010 Burmistrza Miasta Luban z dnia 29 października 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1376

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia