Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 04.10.2010 Zarządzenie nr 90/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
 29.06.2010 GGNiR.0151... Zarządzenie NR 89 czerwca 2010 roku Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie prawa pierwokupu
 29.06.2010 Zarządzenie Nr 88/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: powołania członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Lubaniu.
 29.06.2010 Zarządzenie Nr 87/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie: odwołania członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Lubaniu.
 28.06.2010 Zarządzenie Nr 86/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarzadową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 30.06.2010 ZARZĄDZENIE NR 85 /2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23.06.2010 r.W sprawie organizacyjnego przygotowania działań oraz zasad planowania i wdrażania Planu Zarządzania Kryzysowego.
 23.06.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej przeprowadzającej pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a.
 22.06.2010 GGNiR.0151... ZARZĄDZENIE NR 83/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, będących własnością Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 23.06.2010 ZARZĄDZENIE NR 82/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 23.06.2010 ZARZĄDZENIE NR 81/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 23.06.2010 ZARZĄDZENIE NR 80/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 21.07.2010 Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16.06.2010r.w sprawie: Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania
 21.06.2010 Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Miasta Lubań z 16 czerwca 2010 roku w sprawie : zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubań
 23.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 77/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie: instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dokumentów księgowych.
 17.06.2010 Zarządzenie nr 76/2010 Burmistrza Miasta Lubańz dnia 16.06.2010 w sprawie ustalenia składu Komisji dokonującej pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 17 czerwca 2010 roku, na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych garażem i budynkiem gospodarczym położonych przy ulicy Skalniczej, działka Nr 57/2 o powierzchni 28 m kw, działka Nr 57/3 o powierzchni 45 m kw, Obręb V, AM 16;
 15.06.2010 Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta Lubań w sprawie: powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lubaniu, powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 15.06.2010 Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 czerwca 2010 roku w sprawie: odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Lubaniu, powołanej do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
 14.06.2010 Nr 73/2010 Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ”ZAGOSPODAROWANIE I REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW W CENTRUM MIASTA LUBAŃ”
 14.06.2010 Nr 72/2010 Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ROBOTY BUDOWLANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I W GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. MICKIEWICZA 1 W LUBANIU REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU: „MODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LUBANIU”
 23.06.2010 ZARZĄDZENIE Nr 71/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 08.06.2010r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miasta Lubań.

«       1   2         »

Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1974

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia