Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 25.05.2010 Zarządzenie nr 39/2010 Burmistrza Miasta Luban z dnia 31 marca 2010 roku
 31.03.2010 Zarządzenie NR 38/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31.03.2010r w sprawie: organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Miejskiej Lubań.
 31.03.2010 GGNiR. 015... ZARZĄDZENIE NR 37/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych garażem i budynkiem gospodarczym położonych przy ul. Skalniczej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 29.03.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 36/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie: prawa pierwokupu
 29.03.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie ustalenia składu Komisji przeprowadzającej w dniu 30 marca 2010 roku przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Lubaniu przy ul. Rzemieślniczej.
 24.03.2010 ZARZĄDZENIE NR 34/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości ofert złożonych na realizację zadań publicznych przez organizację pozarzadową w trybie art. 19a ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 23.03.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 24 marca 2010 roku drugi przetargu ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Leśnej.
 23.03.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie ustalenia składu Komisji przeprowadzającej w dniu 23 marca 2010 roku, drugi przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Lubaniu przy ul. Gen. J. Bema.
 13.04.2010 Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 marca 2010 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok
 19.03.2010 Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 marca 2010r. w sprawie powołania zespołu do zatwierdzania rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury miasta Lubań za 2009 rok.
 29.03.2010 ZARZĄDZENIE Nr 29 /2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 17.03. 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lm2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
 17.03.2010 Zarządzenie Nr 28/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości oferty złożonej na realizację zadania publicznego przez organizację pozarządową w trybie art. 19a ust. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
 17.03.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie pierwokupu.
 29.03.2010 Zarządzenie Nr 26/ 2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 12 marca 2010 rokuw sprawie : powołania zespołów projektowych do realizacji zadań wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubania
 10.03.2010 GGNiR 0151... ZARZĄDZENIE Nr 25/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ dnia 10 marca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanych działek.
 10.06.2010 Zarządzenie NR Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie Powołania Komisji przetargowe do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę komputerów, programów komputerowych, sprzętu multimedialnego i pozostałego sprzętu" dla potrzeb programu "Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał"
 14.04.2010 GGNiR.0151... ZARZĄDZENIE NR 23/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 03.03.2010 GGNiR-0151... Zarządzenie Nr 22/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 03 marca 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, położonej w Lubaniu przy ul. Zawidowskiej 3a.
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1712

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia