Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 19.04.2010 Zarządzenie nr 21/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2010 rok
 23.04.2010 Zarządzenie NR Nr 20/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie Powołania Komisji przetargowe do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na "dostawę komputerów, programów komputerowych, sprzętu multimedialnego i pozostałego sprzętu" dla potrzeb programu "Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał"
 22.02.2010 Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na zadanie związane z uczestnictwem dorosłych we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach piłki nożnej w 2010 roku
 18.02.2010 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 18.02.2010 GGNiR 0151... Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie powołania komisji przetargowej
 10.03.2010 Zarządzenie nr 16/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17.02.2010r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2007 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków.
 22.02.2010 Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 22.02.2010 Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert z dnia 11 stycznia 2010 roku
 11.02.2010 Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Lubań z 10 lutego 2010 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 10.02.2010 GGNiR.0151... ZARZĄDZENIE NR 12/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBAŃ z dnia 9 lutego 2010 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 154/2009 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 23.04.2010 Zarządzenie NR Nr 11/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lutego 2010 r.w sprawie Powołania Komisji przetargowe do przeprowadzenia postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na "świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w oparciu o programy rozwojowe szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań" dla potrzeb programu "Einstein - każdy ma w sobie ukryty potencjał"
 05.03.2010 Zarządzenie nr 10a/2010 Burmistrza Miasta lubań z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 7.798.155 PLN
 18.02.2010 Zarządzenie nr 10/2010 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lutego 2010 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1368

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia