Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 35/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2006 roku W sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na 2006 rok
 14.06.2006 Zarządzenie Nr 34/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2006 roku W sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego i przekazania do użytkowania inwestycji „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Lubań i gminy Siekierczyn”
 14.06.2006 Zarządzenie Nr 33/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 14.06.2006 Zarządzenie Nr 32/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 marca 2006 roku W sprawie: ustalenia składu komisji przeprowadzającej w dniu 28 marca 2006 roku, pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym, położonej w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego29F
 14.06.2006 Zarządzenie Nr 31/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 marca 2006 roku W sprawie: powołania komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
 14.06.2006 Zarządzenie Nr 30/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 marca 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
 14.06.2006 Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 marca 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 14.06.2006 Zarządzenie Nr 28/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 marca 2006 roku W sprawie: udzielenia bonifikaty w opłatach rocznych za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste
 14.06.2006 Zarządzenie Nr 27/2006 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 20 marca 2006 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
 14.06.2006 Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 marca 2006 roku W sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 marca 2006 roku W sprawie: poddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu Plac Lompy i powołania komisji do protokolarnego przekazania nieruchomości
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 24/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 marca 2006 roku W sprawie: prawa pierwokupu
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 marca 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1236

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia