Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2006 roku W sprawie: zatwierdzenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 21/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 lutego 2006 roku W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych określonych w otwartym konkursie ofert
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 20/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 19/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2006 roku W sprawie: prawa pierwokupu
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 18/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 20 lutego 2006 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 lutego 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 16/2006 Burmistrz Miasta Lubań z dnia 10 lutego 2006 roku W sprawie ustalenia składu komisji dokonującej II przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 16 marca 2006 roku, na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, położonych w Lubaniu przy ulicy Leśnej - działka nr 93/4 i udział w wysokości 1 części w działce nr 93/3 (Obr. V, AM 17)
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 lutego 2006 roku W sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu, nieruchomości położonej w Lubaniu przy ulicy Leśnej
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 lutego 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lutego 2006 roku W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 lutego 2006 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 września 2004 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lubań druków
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 11/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 lutego 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia w formie bezprzetargowej
 26.06.2006 Zarządzenie Nr 10/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 lutego 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1153

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia