Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 21.07.2009 Zarządzenie Nr 9/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2006 roku W sprawie: powołania Zespołu Opiniodawczego ds. weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków złożonego przez Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu
 21.07.2009 Zarządzenie Nr 8/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 27 stycznia 2006 roku W sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu z siedzibą w Lubaniu - Rynek-Sukiennice 38, nieruchomości, zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej 30 i Rynek-Sukiennice, stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań
 21.07.2009 Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 stycznia 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 21.07.2009 Zarządzenie Nr 6/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 stycznia 2006 roku W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO na wykonywanie: - prac związanych z obsługą geodezyjno – kartograficzną na rzecz Urzędu Miasta Lubań w okresie do 31 grudnia 2007 roku, - prac związanych z wyceną nieruchomości komunalnych na rzecz Urzędu Miasta Lubań
 21.07.2009 Zarządzenie Nr 5/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 stycznia 2006 roku W sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Lubań na 2006 rok
 21.07.2009 Zarządzenie Nr 4/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 stycznia 2006 W sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2006 rok
 21.07.2009 Zarządzenie Nr 3/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 stycznia 2006 roku W sprawie: wprowadzenia rozszerzenia w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych stosowanego w Urzędzie Miasta Lubań
 21.07.2009 Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 stycznia 2006 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 12.01.2006 Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 stycznia 2006 roku W sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Lubaniu na rok 2006
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1133

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia