Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 17.07.2009 Zarządzenie Nr 175/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie: przyjęcia planu pracy Urzędu Miasta Lubań na 2005 rok.
 17.07.2009 Zarządzenie nr 174/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Miejskiej Lubań w zakresie ewidencji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych
 16.07.2009 Zarządzenie nr 173/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31.12.2004r. w sprawie: ustalenia grup osób uprawnionych do korzystania z pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2005 roku.
 16.07.2009 Zarządzenie nr 172 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 171/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 grudnia 2004 roku W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonej do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanej działki
 16.07.2009 Zarządzenie nr 170 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
 16.07.2009 Zarządzenie nr 169 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
 16.07.2009 Zarządzenie nr 169 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 168/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich współużytkowników wieczystych
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 167/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu, mającego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Różanej 2, nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubaniu przy ulicy Ludowej
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 166/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 grudnia 2004 roku W sprawie: ustalenia dnia wolnego
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 165/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 134/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 164/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 grudnia 2004 roku W sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 133/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 163/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 132/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 października 2004 roku
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 162/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 161/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 8 grudnia 2004 roku W sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostce budżetowej Urząd Miasta Lubań
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 160/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie: ustalenia składu komisji dokonującej protokolarnego przekazania nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Lubaniu przy ulicy RYNEK-TRET, na rzecz Agencji Rozwoju Miasta Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta, mającego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej 30
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 159/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie: wyznaczenia koordynatorów ds. realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszu Phare CBC Polska – Niemcy 2002
 16.07.2009 Zarządzenie Nr 158/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Agencji Rozwoju Miasta Gospodarstwa Pomocniczego Urzędu Miasta, mającego swoja siedzibę w Lubaniu przy ulicy Armii Krajowej 30 nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych w Lubaniu przy ulicy Rynek - TRET
 16.07.2009 Zarządzenie nr 157 /2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu Miasta Lubań na rok 2004
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1335

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia