Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 50/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 49/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 48/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie: regulaminu przeprowadzania kontroli gospodarki finansowej w miejskich jednostkach organizacyjnych
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 47/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2004 roku W sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokali wykorzystywanych na cele inne niż mieszkalne wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 46/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie: oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Budżetowego „Stołówki Szkolne” nieruchomości zabudowanej, położonej w Lubaniu przy ulicy Bankowej 8
 15.07.2009 Zarządzenie nr 45/2004 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 23 marca 2003 roku W sprawie: odroczenia terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu.
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 44/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie: wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne będących w użytkowaniu wieczystym lub współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 43/2004 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych dyrektorów szkół przedszkoli miejskich w Lubaniu
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 42/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 10 marca 2004 roku w sprawie: uchylenia Zarządzenia Nr 3/94 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 1 marca 1994 w sprawie rejestracji Komitetu Społecznego
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 41/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 9 marca 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 40/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 marca 2004 roku W sprawie: Powołania komisji na rozstrzygnięcie przetargu w trybie zamówień publicznych na kredyt długoterminowy do wysokości 2 104 333,00 zł w celu realizacji inwestycji określonych w załączniku Nr 12 Uchwały nr XVIII/158/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 27 stycznia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Lubań na 2004 rok
 15.07.2009 Zarządzenie nr 39/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta Lubań na rok 2004
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 38/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 37/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 marca 2004 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 38/2003 z dnia 19 marca 2003 w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Lubań
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1284

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia