Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta w Lubaniu
Data publikacji Symbol Tytuł dokumentu
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 36/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. wdrażania systemu zarządzania ISO 9001: 2000 w Urzędzie Miasta Lubań.
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 35/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie: powołania Zespołu Koordynacyjnego ds. opracowania Wieloletniego Programu Wspierania Przedsiębiorczości
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 34/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 25 luty 2004 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczonych do zbycia na polepszenie warunków zagospodarowania już posiadanych działek, położonych w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego.
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 33/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie: odstąpienia od żądania zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 32/2004 Burmistrza Miasta Lubań Z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta Lubań na 2004 rok
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 31/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu miasta Lubań na 2004 rok
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 30/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 lutego 2004 roku w sprawie: powierzenia nauczycielowi zadań doradcy metodycznego
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 17 lutego 2004 roku W sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Lubaniu
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 28/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonanie „Usług komunalnych w postaci utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie miasta Lubań w roku 2004”
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie: ustalenia składu osobowego Komitetu Organizacyjnego etapu 57 Wyścigu Pokoju w Lubaniu
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 26/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 lutego 2004 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 25/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 lutego 2004 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 24/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 23/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 11 lutego 2004 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 22/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 lutego 2004 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 30.000 EURO na wykonywanie: - prac związanych z obsługą geodezyjno – kartograficzną na rzecz Urzędu, - prac związanych z wyceną nieruchomości komunalnych na rzecz Urzędu Miasta Lubań w okresie do 31 grudnia 2005 roku
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 21/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 4 lutego 2004 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Miejskiej Lubań nieruchomości nie zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 20/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 lutego 2004 roku W sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2/2000 Burmistrza Miasta Lubania z dnia 24 stycznia 2000 w sprawie określenia sposobu rozliczania wykorzystania samochodu służbowego Urzędu Miasta Fiat Cinquecento nr rej. JEM 49-02
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 19/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie: ustalenia wysokości dotacji na jedno dziecko uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego Nr 1 w Lubaniu na rok 2004
 15.07.2009 Zarządzenie Nr 18/2004 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 2 lutego 2004 roku W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Liczba wyświetleń
bieżącego katalogu: 1369

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego powiadomienia